środa, 25 maja 2016

Konstrukcja plot z plastyku na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Budowa ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych wypadków.

Plot PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski plastykowe na plot i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji plotki z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane plotki z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane sztachety Winylowe na plot i furtkę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zaczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz